Hội nghị cán bộ công chức viên chức và phát động phong trào thi đua năm 2020 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể | Đăng ngày: 30/12/2019

          Chiều ngày 27/12/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, viên chức và người lao động Văn Phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng chí Nguyễn Phất- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Đinh Khắc Đô- Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Phất, Giám đốc Sở thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

          Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị, trong năm 2019, nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan cùng với sự thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Lao động - TBXH; tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác…đã giúp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

          Trong năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề nghị các cấp công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng như sau: Bộ Lao động – TBXH tặng Bằng khen 08 cá nhân và 04 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen 07 cá nhân và công nhận tập thể lao động xuất sắc 02 đơn vị; Giám đốc Sở LĐ-TBXH tặng Giấy khen 48 cá nhân và 09 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và cá nhân. Các khối thi đua đã bầu chọn đơn vị dẫn đầu gồm: Văn phòng- nhất khối Văn phòng Sở; Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên- nhất Khối đơn vị sự nghiệp; huyện Sơn Hòa – nhất Khối huyện, thị xã, thành phố.

Qua thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức viên chức năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn được giao; Phấn đấu đạt Lao động tiên tiến 95%; Tập thể Lao động tiên tiến 100%, tập thể Lao động xuất sắc 20%; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 15% trở lên; Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đạt tiêu chuẩn “Vững mạnh xuất sắc”; Vận động cán bộ công chức, viên chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào sáng kiến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phất- Giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian đến cần “nỗ lực, nỗ lực hơn nữa”, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

 

                                                         Văn phòng

                                  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Các tin cùng chuyên mục: