Phú Yên tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 08/10/2019

Để thực hiện tốt chính sách an xinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và báo cáo kết quả điều tra cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đúng tiến độ, từ ngày 30/9-04/10/2019 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho hơn 1.600 cán bộ gồm: Thành viên ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo tỉnh phụ trách địa bàn; giám sát viên cấp tỉnh phụ trách địa bàn; lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH; chi cục Thống kê; tổ giám sát viên cấp huyện; lãnh đạo UBND xã và điều tra viên cấp xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ và Trưởng hoặc phó thôn, buôn, khu phố.

                   Nội dung tập huấn: hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

          Theo kế hoạch cuối tháng 10/2019 hoàn thành công tác điều tra, Ban chỉ đạo điều tra rà soát cấp tỉnh tổng hợp báo cáo sơ bộ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến ngày 10/11/2019 Ban chỉ đạo điều tra rà soát cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả điều tra chính thức cho Ban chỉ đạo điều tra tỉnh, Ban chỉ đạo điều tra tỉnh tổng hợp báo cáo cho Bộ Lao động TBXH và các bộ ngành trung ương; các địa phương tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra cho Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/11/2019.

 

                                                                    Phòng Bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: