Tập huấn tập huấn công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã năm 2022

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 04/05/2022

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên làm công tác xã hội để can thiệp, hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho hơn 100 cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, từ ngày 26-29/4/2022 tại Hội trường khách sạn Hùng Vương. Với các nội dung: tác động của Covid 19 đối với trẻ em, những vấn đề cần đặt ra trong công tác xã hội hiện nay; quản lý ca với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các kỹ năng công tác xã hội khi làm việc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

             Kết thúc đợt tập huấn, với sự truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế của đ/c Phạm Thị Minh Hiền – Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đã giúp cho cộng tác viên nắm được các kiến thức cơ bản và các kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.

P. BTXH (Kim Thoa)


Các tin cùng chuyên mục: