Tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 06/11/2019

Nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019, nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Từ ngày 6-7/11/2019 tại thành phố Tuy Hòa, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với giảng viên Trường Đại học Lao động cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 02 lớp tập nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 150 cán bộ, công chức đến từ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo UBND cấp xã.

Nội dung lớp tập huấn trang bị kiến thức Kỹ năng truyền thông về Bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và các chính sách, pháp luật về công tác Bình đẳng giới.

Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ nắm vững hơn về kiến thức, kỹ năng truyền thông về công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới triển khai hiệu quả tại đơn vị địa phương.

                                                                             Lê Trung Kiên

                                Phòng BVCSTE-BĐG


Các tin cùng chuyên mục: