Tổ chức Tập huấn công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em năm 2022

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 30/06/2022

 

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em là một nội dung trong bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn dành cho công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội đang làm việc tại xã, phường, thị trấn. Nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng giải quyết được các vấn đề xã hội tại địa phương, đáp ứng trực tiếp vào nhu cầu người học để giải quyết những khó khăn đang gặp phải trong thực tế do thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng chuyên môn đặc thù, thiếu phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề.

          Trong 3 ngày, ngày 22-24/6/2022 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em dành cho công chức Lao động - Thương binh và Xã hội; cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, có gần 200 đại biểu tham dự tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tỉnh Phú Yên.

Với các nội dung: những vấn đề về sức khỏe tâm thần và nguyên nhân thường gặp ở trẻ em; vai trò của nhân viên xã hội với trẻ em bị rối nhiễm tâm trí tại cộng đồng; nội dung can thiệp của công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em. Qua lớp tập huấn với sự truyền đạt những kinh nghiệm thực tế của Lãnh đạo Sở, đã giúp cho cán bộ cơ sở nhận diện được một số rối loạn tâm thần thường gặp và biết cách hỗ trợ bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng.

Kim Thoa (P. BTXH)


Các tin cùng chuyên mục:
(30/06/2022)