Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn chăm sóc sức khỏe cho người tâm thần tại cộng đồng

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 23/06/2022

Nhằm trang bị cho hộ gia đình có người mắc bệnh tâm thần với mong muốn tiếp tục huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội vào các hoạt động trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác trợ giúp xã hội. Trong 04 ngày, từ ngày 09-10/6/2022 và ngày 13-14/6/2022. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tập huấn chăm sóc sức khỏe cho người tâm thần tại cộng đồng. Đã có hơn 260 hộ gia đình đại diện cho các hộ có người mắc bệnh tâm thần của 02 huyện: Huyện Tây Hòa và Thị xã Sông Cầu.

Tại hội nghị, các hộ gia đình đã được nghe Báo cáo viên nói về: Những vấn đề chung của sức khỏe tâm thần, rối loạn tâm thần; cách hướng dẫn chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại gia đình. Các hộ gia đìnhtham dự hội nghị đã trao đổi các vấn đề liên quan đến khó khăn trong việc sinh hoạt và chăm sóc đối tượng tâm thần tại gia đình.

  Thông qua lớp tập huấn, các hộ gia đìnhđã được nâng cao nhận thức về trách nhiệm và huy động tối đa sự tham gia của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội đối với người tâm thần. Đồng thời nâng cao trình độ và năng lực cho hộ gia đình nắm được những kỹ năng cơ bản, cần thiết trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần.Từng bước nâng cao bảo vệ và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, cho đối tượng khuyết tật về thần kinh, tâm thần trong gia đình góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội./.

Thanh Thủy (P. BTXH-TE- BĐG)


Các tin cùng chuyên mục: