Phú Yên: Phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 18/11/2019

Sáng ngày 15/11/2019, tại hội trường UBND thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Đến dự Lễ phát động có đồng chí Phan Đình Phùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cấp huyện, cùng hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên  và người lao động trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 với chủ đề Chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ emnhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

          Phát biểu tại Lễ phát động ông Phan Đình Phùng cho rằng:

Bạo lực xâm hại, phụ nữ và trẻ em là sự vi phạm quyền tự do và nhân phẩm con người, vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ, làm xói mòn đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi nạn bạo lực chống lại phụ nữ đang là mối quan tâm của tất cả các quốc gia. Trong nhiều diễn đàn quốc tế, vấn đề bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em được Chính phủ các nước nhìn nhận như một sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với nhân phẩm con người, là sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản về quyền bình đẳng và phẩm giá con người được quy định trong Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).  

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu thiên niên kỹ của hầu hết các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, pháp luật thể hiện rõ nguyên tắc bình đẳng nam nữ như Hiến pháp 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã ra đời để điều chỉnh, ngăn chặn những hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các vấn đề có liên quan về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực trên cơ giới được lồng ghép trong các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chương trình xây dựng nông thôn mới"... góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại trẻ trẻ em; định kiến giới trong xã hội giảm dần, tình trạng "trọng nam khinh nữ" được cải thiện đáng kể, bất bình đẳng giới trong đời sống xã hội được thu hẹp.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra. Theo kết quả báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em từ năm 2015 đến nay phát hiện 850 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 118 vụ bạo lực gia đình liên quan đến trẻ em chủ yếu là bạo lực về thể xác (đánh đập); 83 trường hợp trẻ em gái bị xâm tình dục các đối tượng xâm hại tình dục đã bị xử lý theo quy định của pháp luật; ngoài ra các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em xảy ra được chính quyền địa phương và hội, đoàn thể đã kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019 phát hiện 11 trường hợp trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại, trong đó 08 trường hợp bị xâm hại tình dục, các đối tượng xâm hại tình dục bị khởi tố xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Tại Lễ phát động Tháng hành động bình đẳng giới, đồng chí Phan Đình Phùng  thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện các hoạt động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và truyền tải thông điệp Chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ emlà phương châm hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

Kết thúc buổi Lễ, tổ chức Đoàn xe mít tinh, diễu hành tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố Tuy Hoà./.

 

                                                                             Lê Trung Kiên

                                                          Phó Trưởng phòng BVCSTE-BĐG


Các tin cùng chuyên mục: