Công tác giáo dục với học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 16/09/2020

Thời gian qua, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục theo từng chuyên đề cho học viên cai nghiện được Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong thời gian cai nghiện, đơn vị đã tổ chức thực hiện các liệu pháp tâm lý tập thể, liệu pháp tâm lý nhóm; tổ chức học tập về pháp luật, đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, tự tin nhằm phục hồi toàn diện về nhân cách, sức khỏe, tâm lý cho học viên. Đồng thời tổ chức hoạt động tư vấn, giúp đỡ người nghiện ma túy sửa đổi hành vi, nhân cách; từng bước từ bỏ ma túy; phòng, chống tái nghiện; giúp họ định hướng đúng trong tương lai.

Từ đầu năm đến nay Cơ sở đã tổ chức hơn 10 lượt sinh hoạt, giáo dục chuyên đề và hơn 30 lượt điều chỉnh hành vi, thái độ cho học viên. Qua sinh hoạt, giáo dục đã giúp cho học viên nhận thức nắm bắt thông tin, hiểu về pháp luật, chấp hành nội quy, quy định tại Cơ sở tốt hơn. Hạn chế vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn nơi ở, nơi sinh hoạt, lao động. Qua đó giúp cho học viên khi tái hòa nhập cộng đồng tự rèn luyện, ý thức vươn lên từ bỏ ma túy và chống tái nghiện.

Học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở rất đa dạng và phức tạp về: trình độ văn hóa, tuổi tác, nghề nghiệp trước đây hay nguồn gốc xuất thân, và đặc biệt hơn là sau một thời gian dài họ đã không quan tâm đến việc học tập hay rèn luyện. Trong họ luôn tồn tại tâm lý tự ti, mặc cảm hoặc né tránh, khép mình, thiếu cởi mở nên nội dung các bài học được biên soạn phù hợp với tất cả các học viên, ở trình độ nào cũng có thể phân tích được theo sự hiểu biết của bản thân họ, dễ hiểu và có ý nghĩa sâu sắc về cách thức ứng xử, lối sống… Hiện tại, thư viện của Cơ sở thường xuyên bổ sung các đầu sách về học tập giá trị sống, kĩ năng sống, tạp chí pháp luật, truyện tranh, văn học…góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc và thực hành đối với học viên. Các hình thức giáo dục luôn phong phú hấp dẫn như: tổ chức thảo luận nhóm, xem các tiểu phẩm, ca nhạc tuyên truyền theo chủ đề. góp phần mang lại hiệu ứng tích cực và hiệu quả tốt.

Nghiện ma túy không phải là một hành động nhất thời mà là một quá trình diễn biến phức tạp trong nội tâm, do vậy, trong quá trình điều trị, cai nghiện ma túy cho người nghiện, rất cần trang bị cho học viên các giá trị sống và kỹ năng phòng, chống tái nghiện, điều này vô cùng quan trọng và có ý nghĩa. Song song với việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hoạt động lao động trị liệu… Việc giáo dục, sinh hoạt các nội dung chuyên đề cho học viên được tiến hành theo kế hoạch. Tại Cơ sở thực hiện 4 dạng chương trình giáo dục đó là: giáo dục theo chuyên đề, giáo dục nhóm (tư vấn nhóm), giáo dục cá biệt (tư vấn cá nhân) và sinh hoạt tập thể.Thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề giúp cho học viên ổn định về tư tưởng, tâm lý, ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, tích cực tham gia vào quy trình cai nghiện tại Cơ sở.

Nội dung, chương trình giáo dục chuyên đề bao gồm: giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và pháp luật; xây dựng lối sống, nếp sống có văn hóa; quan hệ ứng xử trong đời sống gia đình và xã hội; giáo dục lao động và sinh hoạt; giáo dục sức khỏe và phòng, chống HIV/AIDS; giáo dục lịch sử, an ninh quốc phòng và truyền thống dân tộc; Phổ biến giáo dục các Bộ luật hình sự, dân sự, môi trường, các quy định về phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi, hành vi nhân cách, đạo đức – lối sống, kỹ năng sống, tâm lý, lao động… Nội dung, chương trình giáo dục chuyên đề chuyên sâu thường xuyên được điều chỉnh (tăng cường hoặc giảm nhẹ) để phù hợp đặc điểm từng nhóm học viên.

Công tác tư vấn giáo dục được triển khai trong suốt quá trình thực hiện 5 giai đoạn: từ khi làm thủ tục tiếp nhận người đến cai nghiện; quá trình cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe; giai đoạn học tập, rèn luyện; lao động trị liệu, phục hồi hành vi nhân cách; và đặc biệt trước khi tái hòa nhập cộng đồng.  Ở mỗi giai đoạn thì nội dung tư vấn cũng khác nhau. Tư vấn cá nhân được thực hiện vào bất kỳ thời gian nào nếu học viên có nhu cầu, còn tư vấn nhóm được thực hiện với 2 hình thức: Tư vấn nhóm cho học viên vừa hoàn thành xong giai đoạn cắt cơn, giải độc; Tư vấn nhóm cho học viên trước khi tái hòa nhập cộng đồng.

Rèn luyện, giáo dục hành vi nhân cách đối với người nghiện ma túy là một quá trình lâu dài, đòi hỏi bản thân người nghiện phải có ý chí và nghị lực. Chính vì vậy, vai trò của việc tổ chức giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách tại Cơ sở là rất quan trọng để định hướng cho học viên từ nhận thức thấp đến nhận thức cao, từ hiểu ít đến hiểu nhiều, giúp thay đổi hành vi tiêu cực thành tích cực như: không còn mặc cảm, xấu hổ, bi quan, chán chường; thay vào đó là biết hướng tới cái hay, cái đẹp, biết hối hận, ăn năn; biết ơn gia đình, mọi người tốt xung quanh để từ đó dần dần có động lực phấn đấu cai nghiện và sửa đổi hành vi, nhân cách trong cuộc sống tập thể tại môi trường cai nghiện, môi trường xã hội khi trở về hòa nhập cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức hoạt động giáo dục tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội:

 

 

Ảnh: Hoạt động giáo dục theo chuyên đề: Khám phá giá trị sống

 

 

Ảnh: Hoạt động giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

 

 

Ảnh: Hoạt động sinh hoạt tập thể ngoài trời theo chủ đề

 

                                                                             

Nguyễn Sơn Ca

                                             Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội


Các tin cùng chuyên mục: