Phú Yên triển khai các hoạt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2019

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 17/07/2019

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân luôn đặc biệt quan tâm công tác chăm lo, ưu đãi người có công với mục tiêu  từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam cho các thế hệ đi sau.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), triển khai Kế hoạch số 2577/KH-LĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại Công văn số 3538/UBND-KGVX ngày 08 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số 842/SLĐTBXH-NCC ngày 15/7/2019 về việc triển khai các hoạt động 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2019, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện, chỉ đạo và triển khai một số nội dung như sau:

1. Vận động các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn (bảo đảm 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng); quan tâm chăm sóc bố, mẹ, vợ liệt sĩ già yếu, neo đơn không nơi nương tựa, đỡ đầu con liệt sĩ mồ côi, con thương binh, bệnh binh nặng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm đến con em người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

2. Tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để giúp các hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết đối với các trường hợp đã kê khai hồ sơ đề nghị xác nhận người có công qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ dứt điểm trong năm 2019.

- Đối với 45 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ theo các văn bản quy định hiện hành để hướng dẫn cho đối tượng lập hồ sơ và tổ chức xét duyệt, nếu đủ điều kiện thì khẩn trương chuyển hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

- Đối với những hồ sơ không đủ điều kiện xác nhận người có công theo các văn bản qui định hiện hành hoặc không lập hồ sơ đề nghị xác nhận người có công thì có văn bản trả lời cho đối tượng, đồng thời loại tên ra khỏi danh sách tồn đọng.

4. Phối hợp với cơ quan Quân sự cấp huyện và Phòng Kinh tế hạ tầng thực hiện tốt Đề án 515; Đề án 22 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện theo nội dung Nghị Quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

5. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, gặp mặt động viên các gia đình chính sách vào dịp 27/7.

Các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là hết sức thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng sâu rộng và hiệu quả./.

 

                                                                               Nguyễn Sơn Ca     

                                                                          Phòng Người có công


Các tin cùng chuyên mục: