Tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm và xuất khẩu lao động tại các cụm xã

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 26/03/2019

Triển khai Kế hoạch số 13/KH-SLĐTBXH-LĐVL ngày 01/3/2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2019.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm và xuất khẩu lao động cho cán bộ Ủy ban nhân dân, các hội đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn; các thôn, buôn, khu phố và người lao động. Thời gian, từ ngày 11-29/3/2019 tại 30 cụm xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nội dung của hội nghị là tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về việc làm, hỗ trợ cho vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và xuất khẩu lao động; thông tin về thị trường lao động… để mọi người biết tư vấn và tham gia xuất khẩu lao động./.

 

                                                                  Nguyễn Tài Soa

                                               Trưởng phòng Lao động- Việc làm


Các tin cùng chuyên mục: