Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động tại các huyện Tây Hoà và Sơn Hòa

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 15/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số: 127/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động và người, người sử dụng lao động, giai đoạn 2017- 2021. Tngày 14-16/4/2021, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Tây Hòa và huyện Sơn Hòa tổ chức tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động.

Đối tượng tham gia hội nghị là cán bộ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Tư pháp, một số cơ quan có liên quan; thủ trưởng, chủ tịch công đoàn, kế toán, cán bộ quản lý nhân sự  các trường tiểu học, trung học cơ sở; chủ sử dụng lao động và người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Mục đích của hội nghị là cập nhật, trang bị các kiến thức mới của Bộ luật Lao động năm 2019; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm Xã hội; Luật An toàn, vệ sinh lao động;… quy định về chế độ, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động như: quy định mới về tuổi nghỉ hưu của người lao động; các quy định về quan hệ lao động, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động; tiền lương; nội quy lao động, thỏa ước lao động trong các doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; lao động là người giúp việc gia đình; chế độ chính sách về hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; chính sách cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội ....

 

                                                               Nguyễn Tài Soa

                                                       Trưởng phòng Lao động- Việc làm


Các tin cùng chuyên mục: