Tập huấn chính sách pháp luật về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 14/01/2021

Triển khai Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

       Ngày 13-14/01/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khóa tập huấn chính sách pháp luật về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc cho chủ sử dụng lao động, cán bộ lao động tiền lương, kế toán, người làm công tác an toàn lao động, cán bộ hành chính nhân sự của các doanh nghiệp, đơn vị huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của khóa tập huấn là trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, cơ chế tài chính về chi phí quản lý Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính về hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chính sách an  toàn vệ sinh lao động, chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp./.

 

Nguyễn Thị Châu Dung

        Phòng Lao động-Việc làm


Các tin cùng chuyên mục: