Tập huấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 31/05/2019

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên, từ ngày 21- 29/5/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 6 lớp tập huấn bồi dưỡng cho các đối tượng làm công tác dạy nghề thuộc Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố và trưởng thôn, buôn, khu phố về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2019. 

Nội dung tập huấn lần này tập trung vào 2 vấn đề chính: 

Một là: Quan điểm, chủ trương, chính sách, chế độ và các giải pháp dạy nghề cho lao động nông thôn từ nay đến năm 2020.

Hai là: Các đối tượng chính sách được hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn.

          Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên đưa ra các tình huống thảo luận về thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và các chính sách thuộc Đề án.

         Qua đó, giúp cho các nhóm thảo luận sôi nổi, trao đổi và giải đáp những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương./.

 

                                                                         Nguyễn Minh Tuyến

                                                                                       Phòng Dạy nghề


Các tin cùng chuyên mục: