Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở năm 2019

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 17/07/2019

 Triển khai Kế hoạch số 45/KH-SLĐTBXH ngày 06/6/2019 về việc thực hiện hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ lao động cư trú dài hạn các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2019, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Từ ngày 03-12/7/2019 tại thành phố Tuy Hoà, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở năm 2019 cho 230 người là cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo và cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc huyện Sông Hinh, Đồng Xuân và các xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn thuộc huyện Tuy An, Đông Hòa và thị xã Sông Cầu.

Nội dung tập huấn là trang bị kiến thức về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở năm 2019.

Sau khi kết thúc tập huấn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký hợp đồng khoán việc với các tuyên truyền viên cơ sở trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; theo đó hàng tháng tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền, tư vấn ít nhất 10 người tại địa phương về các chính sách của nhà nước hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và vận động ít nhất 01 người đủ điều kiện đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ được trả thù lao 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)./.

                                                                            Nguyễn Thị Châu Dung          

Chuyên viên phòng Lao động- Việc làm


Các tin cùng chuyên mục: