Thông báo về việc xét duyệt,thẩm định quyết toán NSNN quý III năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/09/2022

Tải về: Tại đây

Thông báo  về việc xét duyệt,thẩm định quyết toán NSNN quý III  năm 2022 đối với các huyện, thị xã, thành phố  và Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: