Thông báo dừng thực hiện kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh V/v thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 18/04/2022

Tải về: Tại đây

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 và Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.

Căn cứ Công văn số 1505/UBND-NC ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo Kế hoạch số 33/KH-UBND đúng quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh nên việc tổ chức thi tuyển công chức chưa hoàn thành trong năm 2021; đồng thời, hiện nay đã có sự thay đổi quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với ngạch công chức hành chính (không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển công chức) và các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh vẫn có chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong năm 2022.

Do vậy, để thực hiện việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định hiện hành về tiêu chuẩn ngạch công chức, đảm bảo quyền lợi, cơ hội được đăng ký dự tuyển công chức; bổ sung nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ thông báo dừng thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021.


Các tin cùng chuyên mục: