Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2020) và Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 30/03/2020

Tải về: Tại đây

Căn cứ Thông báo số 108/TB-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên V/v treo tờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2020) và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Thời gian treo cờ Tổ quốc Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 01/4 đến hết ngày 02/4/2020 (từ mùng 9/3 đến hết mùng 10/3 âm lịch); nếu cờ đã phai màu, bị rách phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất.

2. Thời gian nghỉ lễ Công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở được nghỉ lễ ngày 02/4/2020 ( thứ Năm – tức 10/3 âm lịch)

3. Trực Lãnh đạo giải quyết công việc cơ quan - Bà Phạm Thị Minh Hiền: Phó giám đốc, trực từ 07 giờ đến 17 giờ, ngày 02/4/2020. Điện thoại: 02573.845395; Di động: 0913880189

4. Trực bảo vệ cơ quan - Ông Võ Văn Hiệp, Chức vụ: Bảo vệ, trực từ 07 giờ sáng ngày 02/4/2020 đến 07 giờ sáng ngày 03/4/2020. Điện thoại: 0836.700.871

5. Nơi trực - Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, số 02 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. - Điện thoại: 02573.823475.

6. Trường trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Phú Yên, Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên, Trung tâm Công tác xã hội và Tổ quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Giao Lãnh đạo 05 đơn vị và Tổ quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trực tiếp đón thân nhân, tiếp nhận, điều dưỡng, nuôi dưỡng các đối tượng đang quản lý và trực bảo vệ cơ quan ngày 02/4/2020. Lập danh sách phân công Lãnh đạo và cán bộ trực gửi về Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và xã hội trước ngày 31/3/2020.

Đề nghị các phòng chuyên môn Sở, đơn vị trực thuộc Sở kiểm tra, ngắt nguồn điện, máy móc, thiết bị không sử dụng trong thời gian nghỉ Lễ để đề phòng cháy nổ; thực hiện thông báo để công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện./.


Các tin cùng chuyên mục: