Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 24/03/2020

Tải về: Tại đây

Căn cứ Công văn số 180/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 10/03/2020 của Trung tâm lao động ngoài nước, về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự thi: - Tuổi từ 18 đến hết 39 tuổi. - Chưa có tiền án, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;…

2. Hồ sơ đăng ký dự thuyển: - Người lao động tự tải mẫu đơn trên trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước www.colab.gov.vn. - Cách thức nộp hồ sơ:

*Bước 1: đăng ký trực tuyến trên website www.colab.gov.vn

* Bước 2: Trực tiếp gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm lao động ngoài nước

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/04 đến ngày 12/04/2020. Tính theo dấu bưu điện.

4. Kế hoạch tổ chức: - Thông báo ca thi, ngày thi, địa điểm thi: ngày 29/04/2020. - Thời gian thi: Dự kiến bắt đầu từ ngày 06/05/2020.

- Thông báo kết quả thi: 27/05/2020.

Sở Lao động-TBXH đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, và các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh các cấp, các Hội, Đoàn thể để người lao động biết và đăng ký dự thi (Thông báo chi tiết trên cổng thông tin www.colab.gov.vn)./.


Các tin cùng chuyên mục: