Thông báo Kết quả điều chỉnh mức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2021

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/12/2021

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục: