Thông báo Lịch tiếp công dân tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 13/01/2022

Tải về: Tại đây

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Sở như sau:

        I. Thời gian tiếp công dân

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân bố trí tiếp công dân theo thời gian trong các ngày làm việc như sau:

        - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

        - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

        II. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, 02 Tố Hữu, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Người tiếp công dân

1. Tiếp công dân thường xuyên

Công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân có tên tại Điều 1 Quyết định số 128/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/01/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên về việc thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng vào ngày 16 hàng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu cần thiết theo quy định.

Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng hoặc vì lý do đột xuất, việc tiếp công dân sẽ giao cho 01 Phó Giám đốc chủ trì tiếp công dân theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.


Các tin cùng chuyên mục: