Quyết định phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án hạ tầng CNTT phục vụ hỗ trợ việc làm bền vững

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 10/08/2023

Tải về: Tại đây

Quyết định phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án hạ tầng CNTT phục vụ hỗ trợ việc làm bền vững


Các tin cùng chuyên mục:
(10/08/2023)