Mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và quán triệt thực hiện Nghị quyết s�

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 13/07/2021

Tải về: Tại đây

Thực hiện Thông báo số 2175/TB-LĐTBXH ngày 11/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ”;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg” do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội tổ chức.

1.Thành phần mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động –TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

2.Hình thức họp: Trực tuyến (thông qua phần mền Microsoft Teams)

Thông tin hỗ trợ họp trực tuyến, các đại biểu liên hệ Ông Nguyễn Thúc Cang-Phó Giám đốc Trug tâm Truyển thông tỉnh- DĐ: 0985972512).

3. Thời gian: 01 buổi sáng, khai mạc lúc 08 giờ ngày 14/7/2021 (thứ Tư)

4. Tài liệu Hội nghị: Được gửi qua địa chỉ thư điện của Phòng Lao động –TBXH các huyện, thị xã, thành phố và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại mục Thông báo.

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị./.


Các tin cùng chuyên mục: