Số/Ký hiệu: 06/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/07/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Nghị quyết quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương
Tải về: Tại đây
(19/06/2020)