Số/Ký hiệu: 05/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/08/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Tải về: Tại đây
(21/09/2021)