Số/Ký hiệu: 07/TB-UBND
Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Tải về: Tại đây