Số/Ký hiệu: 20/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:
Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo, Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Tải về: Tại đây