Số/Ký hiệu: 73/KH-UBND
Ngày ban hành: 01/04/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây