Số/Ký hiệu: 128/KH-UBND
Ngày ban hành: 17/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây