Số/Ký hiệu: 3181/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 18/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Tải về: Tại đây