Số/Ký hiệu: 4781/UBND-TH
Ngày ban hành: 14/09/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
Tải về: Tại đây