Số/Ký hiệu: 1626/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 31/03/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Tải về: Tại đây