Số/Ký hiệu: 02/CT-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020
Tải về: Tại đây