Số/Ký hiệu: 44/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Điều tra, thống kê, rà soát về công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
Tải về: Tại đây