Số/Ký hiệu: 824/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 29/07/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc thông báo triệu tập học viên tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020 chính thức
Tải về: Tại đây