Số/Ký hiệu: 867/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 16/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 và đề xuất năm 2021 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tải về: Tại đây