Số/Ký hiệu: 839/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc thông báo hoãn tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng biên soạn chương trình tài liệu dạy nghề năm 2020
Tải về: Tại đây