Số/Ký hiệu: 299/SLĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành: 01/04/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Tải về: Tại đây