Số/Ký hiệu: 1018/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Đôn đốc báo cáo trên phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm
Tải về: Tại đây