Số/Ký hiệu: 1001/SLĐTBXH-TE
Ngày ban hành: 01/09/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
triển khai Mô hình Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại cộng đồng
Tải về: Tại đây