Số/Ký hiệu: 100/SLĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành: 11/02/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v tạm dừng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm
Tải về: Tại đây