Số/Ký hiệu: 132/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (Từ 16/08/2019 đến 15/08/2020)
Tải về: Tại đây