Quyết định số 71 của Bộ LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo điều hành | Đăng ngày: 31/01/2023

Tải về: Tại đây

Quyết định số 71 của Bộ LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022


Các tin cùng chuyên mục:
(31/01/2023)