Chi Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động “Vui hè cùng Trẻ em vùng biển” và sinh hoạt tuyên truyên biển, đảo năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 112/UBND-KGXV, ngày 14/5/2016 về triển khai Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 23/5/2018 của Ban Chỉ đạo hoạt động Hè năm 2018 ; Kế hoạch số 41-KH/TĐTN-TG, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 Chi Đoàn Sở Lao động - Thương binh & Xã hội kết hợp với các Chi Đoàn Sở Khoa học & Công nghệ, Chi Đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi đoàn Đồn Biên phòng An Hải và Xã đoàn An Hải cùng phối hợp tổ chức hoạt động “Vui hè cùng Trẻ em vùng biển” kết hợp sinh hoạt truyên biển, đảo năm trong 02 ngày 23, 24 tháng 6 năm 2018.

Các chi đoàn tổ chức Sở kết công tác Đoàn 06 tháng đầu năm 2018 tại Cù lao Mái Nhà, An Hải, Tuy An
Báo cáo viên Sở Lao động TBXH tuyên truyền cho các em thiếu nhi về phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống đuối nước và phổ biến Luật trẻ em
Các Chi Đoàn phối hợp tặng 100 áo phao cho các em thiếu nhi tại xã An Hải huyện Tuy An
Tuyên truyền về biển đảo cho các đoàn viên thanh niên
Tổ chức các trò chơi vận động, nâng cao tinh thần tập thể cho các đoàn viên thanh niên
Sinh hoạt các chủ đề về bảo vệ biển đảo, biên giới quốc gia