Phú Yên: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật 03/12/2023

Chuyên mục: Chuyên trang | Đăng ngày: 19/12/2023

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12/1992 – 03/12/2023). Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội tỉnh Phú Yên.

Đại diện Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ các em học sinh Trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên (Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên)

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 3/12 được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi thành phần xã hội trong việc thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật. Triển khai thực hiện các giải pháp, chương trình trợ giúp người khuyết tật một cách kiên trì, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực quản lí nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, cha mẹ học sinh trong việc trợ giúp, xã hội hóa, tiếp nhận người khuyết tật vào học, qua đó tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận, tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, giáo dục theo khả năng và nhu cầu.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ các em học sinh Trung tâm 5 triệu đồng, Công ty TNHH tư vấn xây dựng A.K.T hỗ trợ 10 triệu đồng, Cửa hàng Châu Sport tặng 20 áo trắng học sinh.

NC


Các tin cùng chuyên mục:
(19/12/2023)