Phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chuyên mục: Chuyên trang | Đăng ngày: 19/12/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc Phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Quyết định 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030: Tăng cường phòng ngừa khuyết tật trước sinh và sơ sinh, phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật, giảm tỷ lệ khuyết tật trong cộng đồng, đảm bảo trên 90% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm và can thiệp sớm khuyết tật; 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được củng cố, hoàn thiện và phát triển mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; duy trì, củng cố, kiện toàn và phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng, đảm bảo trên 90% cơ sở phục hồi chức năng được duy trì, củng cố, kiện toàn và đầu tư phát triển.

Nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng, phấn đấu Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đạt mức chất lượng 4.0 theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế; 100% bệnh viện, khoa phục hồi chức năng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện đạt chỉ tiêu phát triển chuyên môn kỹ thuật, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phát triển nguồn nhân lực phục hồi chức năng đạt tỷ lệ nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng tối thiểu 0,5 người/10.000 dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, phục hồi chức năng được phát triển tại tất cả các tuyến trong và ngoài ngành Y tế với sự đa dạng về phương pháp can thiệp đảm bảo cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện, liên tục, chất lượng. Đẩy mạnh hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trở thành biện pháp chiến lược để giải quyết vấn đề khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở tất cả các xã, phường, thị trấn và được tích hợp trong nhiều dịch vụ xã hội khác ngoài cơ sở y tế.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong thời gian đến, tỉnh cần tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chính sách pháp luật về phục hồi chức năng. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm khuyết tật, quản lý, điều trị, chăm sóc người khuyết tật và người bệnh như khám, chẩn đoán, xác định nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh; duy trì, củng cố, nâng cấp, phát triển hệ thống phục hồi chức năng và phát triển chuyên môn kỹ thuật phục hồi chức năng; đảm bảo nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý sức khỏe người khuyết tật kết nối với hệ thống thông tin quản lý sức khỏe cá nhân; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và cung ứng dụng cụ phục hồi chức năng; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông và vận động xã hội, trong đó tuyên truyền, phổ biến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn chuyên môn về phục hồi chức năng; tổ chức tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp và hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thành lập và hỗ trợ hoạt động của Hội Người khuyết tật tại các địa phương; hỗ trợ người khuyết tật tham  gia  các  hoạt động  hòa  nhập  xã  hội;  xây  dựng các công trình công cộng ưu tiên dành cho người khuyết tật có thể tiếp cận như hành lang, lối đi, nhà vệ sinh, sân chơi...;  hỗ trợ người khuyết tật cải  tạo môi trường  sống  xung  quanh,  nâng  cao  chất lượng sống, hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm  cho người khuyết tật.

NC


Các tin cùng chuyên mục:
(19/12/2023)