Ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc phụ trách
Điện thoại: 0918.972.822 - (0257) 3.827.054
Email: dinhkhacdo@phuyen.gov.vn

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Giám đốc Phụ trách:
Đinh Khắc Đô
0918 972 822
Phó Chánh Văn phòng:
Hồ Kim Phát
0932433539
Chánh Thanh tra:
Nguyễn Duy Linh
0913451754
Sở Nội vụ:
Thanh tra Sở
(0257)3842733
Sở Nội vụ:
Phòng Cải Cách hành chính
(0257)3842954

Thống kê truy cập