(02/03/2017)
Ông Nguyễn Hữu Từ - Giám đốc
Điện thoại: 0984.124.824 - (0257) 3.506.184
Email: nguyenhuutu@phuyen.gov.vn

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Hữu Từ
0984 124 824
Chánh Văn phòng:
Hồ Kim Phát
0932433539
Chánh Thanh tra:
Nguyễn Duy Linh
0913451754
Sở Nội vụ:
Thanh tra Sở
(0257)3842733
Sở Nội vụ:
Phòng Cải Cách hành chính
(0257)3842954

Thống kê truy cập