Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về làm việc tại tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 07/06/2017

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và Kế hoạch Chiến dịch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Bộ, Đoàn Thanh tra của Bộ do đồng chí Lê Mạnh Kiểm - Trưởng Thanh tra phụ trách vùng 3- làm Trưởng đoàn, thanh tra tại tỉnh Phú Yên từ ngày 05/6/2017 đến ngày 14/6/2017.

Nội dung thanh tra tại tỉnh Phú Yên gồm: Kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/6/2017, tiếp Đoàn thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Đinh Khắc Đô, Phó giám đốc Sở Lao động-TBXH, lãnh đạo các phòng Thanh tra, phòng Lao động tiền lương-BHXH, phòng Việc làm - ATLĐ, phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em- Bình đẳng giới, Văn phòng.

Tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra nghe báo cáo về những kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn, đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Kiểm ghi nhận những thành tích đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động của Sở, đồng thời hướng dẫn khắc phục những khó khăn hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Từ ngày 07/6/2017, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra tại 10 doanh nghiệp (trong đó 7 cơ sở chế biến thủy sản). Tham gia Đoàn thanh tra tại doanh nghiệp gồm Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở và 01 thành viên thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên./.

 

 

                                                                            Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: