Đoàn giám sát của Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh về Kết quả thực hiện chính sách và các mô hình hoạt động của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 16/05/2018

Để đánh giá tác động của các chính sách đã ban hành đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian đến. Ngày 8 - 9/5/2018 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp tại UBND các huyện: Phú Hòa, Tuy An về việc thực hiện chính sách và các mô hình hoạt động của người cao tuổi trên địa bàn với các nội dung: công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định của Luật Người cao tuổi; kết quả thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi; việc xây dựng và hoạt động của quỹ người cao tuổi; vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội; các mô hình hoạt động của người cao tuổi; vướng mắc, khó khăn; đề xuất, kiến nghị.

Sáng ngày 10/5/2018 Đoàn giám sát của Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 20 đồng chí gồm: Bà Nguyễn Thị Diệu Thiền, Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn; Bà Phan Thị Hà Phước, Phó Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh, làm Phó Trưởng đoàn; các đồng chí ủy viên Ban Văn hóa- xã hội làm thành viên và đại diện lãnh đạo một số cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Pháp chế, Kinh tế-Ngân sách, Dân tộc; Văn phòng HĐND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí: Báo Phú Yên, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên.

Để tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp và phát huy vai trò của người cao tuổi trong thời gian đến, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc chăm sóc, phụng dưỡng giúp đỡ đối với người cao tuổi. Tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa thể thao.

2. Quan tâm và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi nâng cao đời sống cho người cao tuổi như trợ cấp đột xuất, tặng quà, mừng thọ, chúc tết. Phấn đấu thực hiện trợ cấp cho 100% người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, triển khai thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

4. Đẩy mạnh công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội cơ sở. Vận động người cao tuổi tham gia hội người cao tuổi ở địa phư­ơng, tạo điều kiện để người cao tuổi  đ­ược sinh hoạt, vui chơi, bày tỏ tâm tư­ tình cảm của mình, đồng thời đó là môi trường thuận lợi cho việc thăm hỏi, chăm sóc giữa các cụ cao tuổi với nhau được tốt hơn. Tiếp tục chỉ đạo thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, Câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao...để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.

5. Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, phân tích theo từng địa phương, từng nhóm tuổi, từng nhóm đối tượng và những nhu cầu cần thiết đối với người cao tuổi để có những giải pháp đề xuất cấp ủy và chính quyền thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi./.

 

 

                                                                                        Kim Thoa

                                                                              Phòng Bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: