Công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2020

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 02/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chiều ngày 29/6/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp về công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND với Sở Tư pháp.

 Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của Sở Tư pháp và Sở Lao động – TBXH cùng các phòng chuyên môn. Tại cuộc họp, các phòng đã báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật trong năm 2018; công tác nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ngoài cộng đồng; công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo hai Sở đã thống nhất việc phối hợp thực hiện và phân công nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động – TBXH.

                                                                                                Lê Minh Luận    

 Văn phòng      


Các tin cùng chuyên mục: