Tổ chức đào tạo nâng cao sử dụng hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo cho cán bộ cấp huyện

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 12/09/2018

Nhằm hỗ trợ cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội và giảm nghèo cấp huyện về sử dụng hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Từ ngày 06-08/9/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban quản lý Dự án tăng cường Hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tổ chức lớp đào tạo nâng cao sử dụng hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo cho hơn 30 cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội và giảm nghèo thuộc 9 phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

Kết thúc lớp tập huấn đào tạo nâng cao sử dụng hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo của Ban quản lý Dự án tăng cường Hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Phòng Bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: